Mezinárodní cena vévody z Edinburghu (DofE)

Mezinárodní cena vévody z Edinburghu (DofE) je jeden z celosvětově nejvýznamnějších programů neformálního vzdělávání, který založil před více než 60 lety Princ Philip, vévoda z Edinburghu, manžel britské královny Alžběty. Mladí lidé ve věku 14 až 24 let jsou skrze něj motivováni k cílevědomosti, solidaritě, zdravému životnímu stylu a zájmu o své okolí. V současnosti se programu DofE účastní 1,3 milionu lidí ve více než 130 zemích světa. V České republice má program 25 letou tradici a účastní se jej přes 4000 žáku a studentů. Program funguje na 200 místech po celé republice. Mezi institucemi, které program poskytují, jsou základní a střední školy, neziskové organizace, dětské domovy i střediska volného času.

Program spočívá v pravidelném plnění aktivit ve 3 oblastech: pohybu, dovednosti a dobrovolnictví. Každý účastník si sám stanovuje aktivity v jednotlivých oblastech a také cíle, kterých chce ve svých aktivitách dosáhnout. Každé ze zvolených aktivit se poté věnuje aspoň jednu hodinu týdne. Dobu trvání programu si účastníci určují zvolením úrovně. DofE má bronzovou (6 měsíců), stříbrnou (minimálně 12 měsíců) a zlatou úroveň (minimálně 18 měsíců). Účastníci se také na závěr programu vydají v týmu na dobrodružnou expedici do přírody, aby získali i další užitečné dovednosti. Po celou dobu trvání programu jim pomáhají vyškolení vedoucí, kteří plní funkci mentora. Absolventi programu získávají prestižní ocenění, které jim dává výhodu v profesním i osobním životě. Ocenění uznávají zahraniční univerzity a je to skvělá položka v životopise. Více informací můžete získat na www.dofe.cz.

Světová škola

Ve škole se v rámci projektové výuky i běžných předmětů často zabýváme globálními tématy (migrace, lidská práva, práva seniorů, tolerance k jinakosti, humanitární pomoc apod.), ale zároveň se snažíme působit na lokální úrovni a dát tak dětem šanci, aby naučené znalosti mohly ihned aplikovat v praxi. Proto jsme se letos rozhodli zapojit do projektu Světová škola. Hlavním tématem letošního roku je migrace, avšak dotčeny budou i další oblasti, které s migrací souvisí (lidská práva, rozvojová spolupráce aj.).

Aktivity pedagogů

Abychom mohli v rámci globálních témat žákům poskytnout to nejkvalitnější a nejpřínosnější vzdělání, snažíme se čerpat inspiraci nejen od šikovných kolegů z České republiky, ale i od zkušených učitelů a škol ze zahraničí. Níže si můžete přečíst zprávy ze studijních pobytů ve Španělsku a v Portugalsku.

Zpráva ze studijního pobytu – Alena Jirásková

Zpráva ze studijního pobytu_- Aneta Tučková

Vizitka školy

Výstava Zákon cesty (Aj Wej-Wej)

Beseda o uprchlictví

Migrace na vlastní kůži

Souhrn aktivit – říjen, listopad

Rozhovory s cizinci z naší školy

Prezidentské volby

Den pro Tibet