Projekty

Projekty 2018-01-10T14:06:39+00:00

Světová škola

Ve škole se v rámci projektové výuky i běžných předmětů často zabýváme globálními tématy (migrace, lidská práva, práva seniorů, tolerance k jinakosti, humanitární pomoc apod.), ale zároveň se snažíme působit na lokální úrovni a dát tak dětem šanci, aby naučené znalosti mohly ihned aplikovat v praxi. Proto jsme se letos rozhodli zapojit do projektu Světová škola. Hlavním tématem letošního roku je migrace, avšak dotčeny budou i další oblasti, které s migrací souvisí (lidská práva, rozvojová spolupráce aj.).

Vizitka školy

Výstava Zákon cesty (Aj Wej-Wej)

Beseda o uprchlictví

Migrace na vlastní kůži

Souhrn aktivit – říjen, listopad

Rozhovory s cizinci z naší školy