Světová škola

Ve škole se v rámci projektové výuky i běžných předmětů často zabýváme globálními tématy (migrace, lidská práva, práva seniorů, tolerance k jinakosti, humanitární pomoc apod.), ale zároveň se snažíme působit na lokální úrovni a dát tak dětem šanci, aby naučené znalosti mohly ihned aplikovat v praxi. Proto jsme se letos rozhodli zapojit do projektu Světová škola. Hlavním tématem letošního roku je migrace, avšak dotčeny budou i další oblasti, které s migrací souvisí (lidská práva, rozvojová spolupráce aj.).

Aktivity pedagogů

Abychom mohli v rámci globálních témat žákům poskytnout to nejkvalitnější a nejpřínosnější vzdělání, snažíme se čerpat inspiraci nejen od šikovných kolegů z České republiky, ale i od zkušených učitelů a škol ze zahraničí. Níže si můžete přečíst zprávy ze studijních pobytů ve Španělsku a v Portugalsku.

Zpráva ze studijního pobytu – Alena Jirásková

Zpráva ze studijního pobytu_- Aneta Tučková

Vizitka školy

Výstava Zákon cesty (Aj Wej-Wej)

Beseda o uprchlictví

Migrace na vlastní kůži

Souhrn aktivit – říjen, listopad

Rozhovory s cizinci z naší školy

Prezidentské volby

Den pro Tibet