Zápisy do MŠ

Zápisy do mateřské školy KLAS budou probíhat ve dnech 9.-10. května a 13.-14. května 2024 v budově školy na adrese Školní náměstí 37, Pardubice-Rosice. Přihláška k zápisu se objeví po vyplnění údajů v elektronické přihlášce pod tímto odkazem:

Přihláška do MŠ

Vyplněnou přihlášku si prosím po odeslání formuláře stáhněte, vytiskněte, doplňte a přineste podepsanou k zápisu. V souladu s § 164 odst. 1, písm. a) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, stanovuje ředitelka Základní školy a mateřské školy Klas s.r.o., že pro školní rok 2024/2025 budou přijímány děti na základě následujících kritérií:

1. kritérium: věk dítěte – přednost mají starší děti;
počet bodů: děti narozené 1.9. 2018-31.8.2019 – 3 body, děti narozené 1.9.2019-31. 8. 2020 – 2 body,
děti narozené po 1.9.2020 – 1 bod

2. kritérium: sourozenec v ZŠ nebo MŠ KLAS; počet bodů: 3 body
V případě, že nebude možné uplatnit žádné z výše zmíněných kritérií, rozhodne los.