Základní škola a mateřská škola KLAS s.r.o.

– bilingvní škola s rozšířenou multikulturní výchovou –

Zápisy do MŠ od školního roku 2022/2023

Zápisy do mateřské školy KLAS budou probíhat ve dnech 11. a 12. května 2022, a to v budově K Vinici 2666, Pardubice, kterou škola dočasně obývá z důvodu rekonstrukce objektu školy v Pardubicích-Rosicích.

Přihláška k zápisu i nabídka termínů se objeví po vyplnění údajů v elektronické přihlášce pod tímto odkazem:

https://aplikace.skolaonline.cz/SOL/PublicWeb/klasskola/KWE015_Prihlaska.aspx?ID=4821

Vyplněnou přihlášku si prosím po odeslání formuláře stáhněte, vytiskněte, doplňte a přineste podepsanou k zápisu. 

V souladu s § 164 odst. 1, písm. a) a v souladu s § 165 odst. 1, písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, stanovuje ředitelka Základní školy a mateřské školy Klas s.r.o.že ve školním roce 2022/2023 budou přijímány děti na základě následujících kritérií:
1. sourozenci žáků, kteří již navštěvují školu či školku KLAS,
2. děti, jejichž rodiče sdílejí bilingvní koncepci školy
V případě, že nebude možné uplatnit žádné z výše zmíněných kritérií, rozhodne los.

Zájímáte-li se o to, jak probíhá výuka v naší školce, navštivte nás ve dnech otevřených dveří 9.-13. 5. 2022 – vždy mezi 8.30 a 11.00 se po předchozí dohodě (na e-mailu jaroslava.novakova@skolaklas.cz) můžete Vy i Vaše dítě zúčastnit výuky. Více informací o koncepci školky zjistíte zde na webu školy: www.skolaklas.cz.

(English version follows)

Řekni mi a já zapomenu. Uč mě a já si zapamatuji. Zaujmi mě a já se naučím.

Proč k nám
Připomínáme
Kontaktujte nás

Tell me and I forget. Teach me and I may remember. Involve me and I learn.

Why KLAS
Reminder
Contact us