Základní škola a mateřská škola KLAS s.r.o.

– bilingvní škola s rozšířenou multikulturní výchovou –

Zápisy do mateřské školy Klas pro školní rok 2023/2024

Zápisy do mateřské školy KLAS budou probíhat ve dnech 3.-5. května 2023, a to v budově Skautského centra, K Vinici 2666, Pardubice, kterou škola dočasně obývá z důvodu rekonstrukce objektu školy v Pardubicích-Rosicích.
Přihláška k zápisu i nabídka termínů se objeví po vyplnění údajů v elektronické přihlášce pod tímto
odkazem (bude dostupná do 5. 5. 2023):

https://aplikace.skolaonline.cz/SOL/PublicWeb/klasskola/KWE015_Prihlaska.aspx?ID=4821

Vyplněnou přihlášku si prosím po odeslání formuláře stáhněte, vytiskněte, doplňte a přineste podepsanou k zápisu. Dále budeme potřebovat rodný list dítěte a dokumenty z pedagogicko-psychologické poradny, pokud ji dítě navštívilo, a případně rozhodnutí školy o odkladu školní docházky.

V souladu s § 164 odst. 1, písm. a) a v souladu s § 165 odst. 1, písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, stanovuje ředitelka Základní školy a mateřské školy Klas s.r.o., že ve školním roce 2023/2024 budou přijímány děti na základě následujících kritérií:

1. věk dítěte – přednost mají starší děti,
2. sourozenci žáků, kteří již navštěvují školu či školku KLAS.

V případě, že nebude možné uplatnit žádné z výše zmíněných kritérií, rozhodne los.
Zájímáte-li se o to, jak probíhá výuka v naší školce, navštivte nás ve dnech otevřených dveří od 1. do 28. dubna 2023 – po předchozí dohodě s paní učitelkou Lenkou Záhorovou (na e-mailu lenka.zahorova@skolaklas.cz) se můžete Vy i Vaše dítě zúčastnit programu školky.

Zápisy do 1. ročníku ZŠ Klas školního roku 2023/2024

Zápisy do základní školy KLAS budou probíhat ve dnech 17.-18. dubna a 20.-21. dubna 2023, a to v budově K Vinici 2666, Pardubice, kterou škola dočasně obývá z důvodu rekonstrukce objektu školy v Pardubicích – Rosicích.

Přihláška k zápisu i nabídka termínů se objeví po vyplnění údajů v elektronické přihlášce pod tímto odkazem:

https://aplikace.skolaonline.cz/SOL/PublicWeb/klasskola/KWE015_Prihlaska.aspx?ID=4822

Vyplněnou přihlášku si prosím po odeslání formuláře stáhněte, vytiskněte, doplňte a přineste podepsanou k zápisu. Dále budeme potřebovat rodný list dítěte a dokumenty z pedagogicko-psychologické poradny, pokud ji dítě navštívilo, a případně rozhodnutí školy o odkladu. V souladu s § 164 odst. 1, písm. a) a v souladu s § 165 odst. 1, písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, stanovuje ředitelka Základní školy a mateřské školy Klas s.r.o., že ve školním roce 2023/2024 budou přijímány děti na základě následujících kritérií:

1. sourozenci žáků, kteří již navštěvují školu či školku KLAS,
2. děti, jejichž rodiče sdílejí bilingvní koncepci školy

V případě, že nebude možné uplatnit žádné z výše zmíněných kritérií, rozhodne los. Zájímáte-li se o to, jak probíhá výuka v naší školce, navštivte nás ve dnech otevřených dveří od 13. do 31. března 2023 – po předchozí dohodě s paní učitelkou Jaroslavou Novákovou (na e-mailu jaroslava.novakova@skolaklas.cz) se můžete Vy i Vaše dítě zúčastnit výuky. Více informací o koncepci školky zjistíte zde na webu školy: www.skolaklas.cz.

(English version follows)

Řekni mi a já zapomenu. Uč mě a já si zapamatuji. Zaujmi mě a já se naučím.

Proč k nám
Připomínáme
Kontaktujte nás

Tell me and I forget. Teach me and I may remember. Involve me and I learn.

Why KLAS
Reminder
Contact us