Výukové plány učitele Tomáše (3. a 4. třída)

3. třída:

4. třída:

Výukové plány učitelky Anety (3. – 8. třída)

Výukové plány se mohou měnit dle aktuálních potřeb žáků nebo návaznosti na školní akce.

Výukové plány učitelky Kateřiny (5. – 8. třída)