Výukové plány učitele Tomáše (2. a 3. třída)

2. třída:

3. třída:

Výukové plány učitelky Anety (3. – 8. třída)

Výukové plány se mohou měnit dle aktuálních potřeb žáků nebo návaznosti na školní akce.

Výukové plány učitelky Kateřiny (5. – 8. třída)