Zápisy do 1. třídy

– pro děti, které od září následujícího roku zahájí povinnou školní docházku
– zápisy probíhají každý rok v dubnu
– informace k aktuálnímu zápisu a kritéria pro přijímání jsou zveřejňována na webu školy v období únor-březen
– co je k zápisu potřeba:

  • vyplněná online přihláška
  • rodný list dítěte, u cizinců doklad totožnosti (pas)
  • doklady z pedagogicko-psychologické poradny – nutné minimálně při žádosti o odklad a při předčasném nástupu, výsledky různých vyšetření ale vítáme obecně, abychom se mohli na vzdělávání vašeho dítěte dobře připravit
Zápisy do 1. třídy ZŠ šk. rok 2024/25

Přestup do vyšších ročníků

– pro děti, které už navštěvují jinou základní školu, ale rády by se vzdělávaly v Klasu
– primárně k přestupu přijímáme žáky 1. stupně, starší žáky jen v odůvodněných případech
– před přestupem je nutná schůzka s vedením školy, na které hovoříme o představách rodiny o výchově a vzdělávání a o tom, co může nabídnout Klas
– podmínkou pro přestup je tzv. zkušební týden

  • žák si na týden vyzkouší výuku v Klasu, seznámí se s kolektivem třídy a s učiteli
  • po týdnu rodina, žák a škola vyhodnotí, nakolik byla naplněna očekávání všech stran
  • při vzájemném souhlasu vydá ředitelka školy rozhodnutí o přestupu a žák se stává žákem Klasu
Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání