JSME ŠKOLA 21. STOLETÍ

Jsme bilingvní škola, proto se u nás již od prvního ročníku učí část předmětů v českém jazyce a část v jazyce anglickém. Ve třetí třídě se děti navíc začínají učit španělský jazyk, ve kterém mají ve vyšších ročnících např. výtvarnou výchovu. Výuku zajišťují zkušení rodilí mluvčí všech tří výše uvedených jazyků. Jazyky jsou pro nás komunikačním prostředkem výukového procesu, proto naši žáci dosahují nadprůměrných jazykových schopností.

Výuku dalších cizích jazyků nabízíme i prostřednictvím odpoledních kroužků.

Náš tým je tvořen jak českými tak zahraničními učiteli.

Každý rok spolupracujeme s vybranými zahraničními školami. Žáci komunikují v cizích jazycích se svými vrstevníky z nejrůznějších zemí např. přes Skype nebo v uzpůsobeném online prostředí. Vyvrcholením bývá osobní setkání v rámci výměnných pobytů, při kterých si děti mezi sebou utváří užší vazby a ztrácejí ostych mluvit jiným než svým mateřským jazykem.

Každý rok mají žáci možnost skládat mezinárodně uznávané zkoušky z anglického a španělského jazyka. Pokud žáci projeví zájem, věnujeme se jejich přípravě na zkoušky individuálně i nad rámec vyučovacího rozvrhu.

Jsme milovníci moderních technologií! V hodinách hojně využíváme iPady ve formátu 1:1, žákovské práce prezentujeme přes Apple TV, natáčíme vzdělávací pořady, učíme se programovat v několika programovacích jazycích. Velkou pozornost věnujeme i výuce internetové bezpečnosti, kterou pokládáme za nedílnou součást vzdělání.

Dopravu do školy je možné řešit školními autobusy, které svážejí děti z Hradce Králové a okolí.

Díky malému kolektivu a rodinné atmosféře se děti nebojí projevit svá přání, nápady, myšlenky či nesouhlas. Budují si mezi sebou přátelské vztahy, které trvají i po ukončení školní docházky.

Snažíme se dětem vytvořit ty nejlepší podmínky pro učení a objevování, proto rádi využíváme projektovou výuku. Projektové vyučování využíváme ve všech ročnících a předmětech, ať už se jedná o projekty třídní, meziročníkové, úzce specializované, mezipředmětové ,krátkodobé či dlouhodobé. Projektové výuce je také přímo věnován jeden den ve školním rozvrhu.

Ve výuce využíváme moderní metody. Díky Hejného matematice nebo projektům uplatňujícím osvojené dovednosti v praxi jsou žáci dostatečně motivováni a mají zájem se učit.

Děti se učí psát písmem Comenia Script.

Děti se učí číst genetickou metodou.

Každý týden se koná školní sněm, kde děti a učitelé rozhodují o záležitostech školního života.

Každý den tráví děti čas venku. Velké přestávky si užíváme bez výjimky po celý školní rok na čerstvém vzduchu na dvoře. Tělesná výchova, pokud to počasí jen trochu umožňuje, probíhá venku, např.pravidelně chodíme v zimně bruslit. Ve školní družině žáci povinně tráví také minimálně část odpoledne venku. Pobyt venku zařazujeme nejen  do projektové výuky, ale i do hodin běžného rozvrhu.

Chcete se k nám přijet podívat?

Napište nám!

Využijte náš kontaktní formulář nebo níže uvedené údaje.

Adresa školy: Školní náměstí 37, Rosice nad Labem 533 51

E-mail: použijte prosím kontaktní formulář

Telefon: +420 774 305 555

Použitím tohoto formuláře souhlasíte s uložením a s nakládáním s vašimi osobními daty tímto webem.