Dotace a granty

//Dotace a granty
Dotace a granty 2018-02-13T15:05:44+00:00
V roce 2017 jsme získali finanční prostředky z Nadace Lux za podporu etické výuky ve školách, a z MŠMT v programu Bezpečné klima na českých školách.
V roce 2016 jsme získali finanční prostředky z programu OP VVV (Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání) – Šablony.
V roce 2012 jsme získali finanční prostředky z programu Erasmus.