V MŠ Klas působí rodilý mluvčí a bilingvní učitel, každodenním komunikačním jazykem je čeština a angličtina. Zaslechnout ale můžete i španělštinu, japonštinu, ukrajinštinu, záleží na momentální skladbě dětského kolektivu.

Děti obklopuje bilingvní prostředí, a díky tomu se rychle učí rozumět jednoduchým pokynům v obou jazycích a postupně se zvládnout i vyjadřovat. Přirozeně také ztrácejí ostych a strach, a tedy i předsudky – multikulturní prostředí a respekt k jinakosti, která obohacuje, je základní hodnotou naší školy.

Denní činnosti a řízený program probíhá v menších kolektivech do 15 dětí. Díky tomu je možné s dětmi pracovat individuálněji, nechat je vyniknout v jejich přednostech a podpořit je tam, kde to potřebují.

Respekt je jednou z nejdůležitějších hodnot naší školy. V MŠ se uplatňuje například tak, že při konfliktu mezi dětmi komunikujeme a ptáme se na příčiny, ale také citlivě vedeme k ohleduplnosti a vědomí komunity. Respektujeme individuální tempo i osobnostní nastavení ať už jde např. o potřebu spánku nebo jídla.

Kromě denní komunikace v češtině a angličtině se děti v rámci řízeného programu cíleně seznamují se slovní zásobou z různých oblastí – roční období, barvy, zvířata, svátky, počítání. Pokud pak pokračují do 1. třídy naší školy, bez potíží zvládají například výuku matematiky v angličtině.