Školné je určeno smluvní částkou za jeden rok s možnou úhradou formou měsíčních plateb na každý jeden kalendářní měsíc.

Příklad: 75 000 ročně = 12 x 6 250 (školní rok začíná 1.9. a končí 31.8.)

Doporučujeme trvalý příkaz k prvnímu dni kalendářního měsíce.

MŠ - 5 dní v týdnu

75 000ročně

MŠ - 4 dny v týdnu nebo dopoledne

69 000ročně

MŠ - 3 dny v týdnu

63 000ročně

Základní škola

90 000ročně

Školní družina

6 000ročně

Stravné je řešeno měsíční fakturací na základě počtu odebraných jídel a ceny jídla pro věkovou skupinu.

Obědy - MŠ, mladší děti

701 oběd

Obědy - MŠ, starší děti

751 oběd

Obědy - ZŠ

801 oběd

Svačiny - MŠ

300měsíčně
  • dle smluvní docházky 3/4/5 dní v týdnu ve výši 180/240/300,- měsíčně