Školné je určeno smluvní částkou za jeden rok s možnou úhradou formou měsíčních plateb na každý jeden kalendářní měsíc.

126 000,- ročně = 12 x 10 500,- měsíčně (školní rok začíná 1.9. a končí 31.8.)

Doporučujeme trvalý příkaz k prvnímu dni kalendářního měsíce.

MŠ - 5 dní v týdnu

108 000ročně

MŠ - 4 dny v týdnu

96 000ročně

MŠ - 3 dny v týdnu

84 000ročně

Základní škola

126 000ročně

Školní družina

8 000ročně

Slevu na sourozence v měsíční výši 1.000 Kč poskytujeme pouze pro druhého a dalšího sourozence školáka či předškoláka s plnou docházkou.

Výše uvedený ceník je orientační pro daný školní rok, přednost má však vždy znění smlouvy.

Doprava školním autobusem Pce-HK

3 800měsíčně

Místní doprava školním autobusem

110

Strava:
dodavatel: Lions Group, s.r.o., IČO: 02730910

Stravné je řešeno měsíční fakturací na základě počtu odebraných jídel, ceny jídla pro věkovou skupinu a připočtení případného přesnídávkového/svačinového příplatku.

Obědy - MŠ

701 hlavní jídlo

Obědy - 1. stupeň ZŠ

751 hlavní jídlo

Obědy - 2. stupeň ZŠ

801 hlavní jídlo