Školská rada

Školská rada ZŠ a MŠ Klas je orgán školy, který umožňuje zákonným zástupcům nezletilých žáků a dětí, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy – na jednotlivé členy se můžete obracet s podněty ke změnám v chodu školy. Školská rada je zřízena podle § 167 školského zákona a má 6 členů, od září 2021 zasedá v tomto složení:

Jana Rule (zvolena za zákonné zástupce) – kontakt: jana@cci.cz, 605 456 603

Michal Bíza (zvolen za zákonné zástupce) – kontakt: michalbiza@gmail.com, 775 041 479

Kateřina Červinková Houšková (zvolena za pedagogické pracovníky) – kontakt: katerina.cervinkova@skolaklas.cz 

Alena Jirásková (zvolena za pedagogické pracovníky) – kontakt: alena.jiraskova@skolaklas.cz 

Klára Svobodová (jmenována zřizovatelem) – kontakt: info@skolaklas.cz 

Tomáš Kováč (jmenován zřizovatelem) – kontakt: tomas.kovac@skolaklas.cz 

Dokumenty školské rady