Vedení školy

PhDr. Michal Havlíček

Ředitel školy

Původní záměr vzdělávat studenty gymnázia v jazyce českém a anglickém se v průběhu doktorandského studia na Karlově univerzitě zúžil na literární vědu a následně v dobách předrevolučních na činnost překladatele odborných textů na volné noze.

Po revoluci jsem se jako mnoho jiných vysokoškoláků s pedagogickým vzděláním musel z ekonomických důvodů překvalifikovat na jinou činnost. Jako daňový poradce jsem se seznámil s paní Klárou Svobodovou a její vizí založit dvojjazyčnou školku a školku. Od roku 2005, kdy jsem byl přizván ke spolupráci na realizaci tohoto projektu, se především jako praktik ve styku se státní správou podílím na jeho rozvoji dodnes.

Mými zálibami jsou hudba, malování a piškvorky; ve volných chvílích tak při hudbě maluji nebo hraji, případně si od stojanu se štětcem mezi zuby odskakuji k počítači odehrát zápas piškvorkové ligy.

Mgr. Klára Svobodová

Jednatelka a manažerka

To, že jsem měla už v dětství sen otevřít si vlastní školu, jsem zjistila až po té, co jsem to udělala.

Psal se rok 1978 a v televizi běžel seriál Alpské Lyceum – už to, že si to tak dlouho pamatuji, znamená, že to pro mě bylo opravdu zásadní. Už tenkrát (byla jsem ve 3. ročníku ZŠ) mi přišla úžasná ta autonomie školy, to, že o škole rozhodují studenti a učitelé, že je tam i nějaký majitel, kterému na škole záleží.

Vždycky mě zajímaly jazyky, cestování a odlišné kultury, a protože jsem 10 let provozovala soukromou jazykovou školu nejen pro děti (ale hlavně pro ně), věděla jsem, že jazyky je možné se naučit mnohem efektivněji a zábavněji, než se to děje při běžné výuce ve školách.

V roce 2004 jsem proto s kamarádem Michalem Havlíčkem otevřela dvojjazyčnou mateřskou školu v Hradci Králové, o rok později i v Pardubicích, o dva roky později školu, a o další dva roky později jsem školu pro obě města propojila do jedné.

Po dobu existence školy jsem zjistila, že stejně efektivně a poutavě lze vyučovat i ostatní předměty, včetně (mnou celou školní docházku nenáviděné) matiky, fyziky a chemie.

Ačkoliv je slovo multikulturalismus poslední dobou považováno skoro za „sprosté“, já v něj stále věřím. Věřím, že je to jediná cesta k toleranci a porozumění mezi národy i jednotlivci.

Mgr. Kateřina Červinková Houšková

Zástupkyně ředitele ZŠ

Příběh, poezie, nevyčerpatelná krása jazyka a tajemná zákoutí gramatiky je to, co mě na češtině bavilo a baví. V Klasu se snažím děti vést tak, aby i ony její kouzlo objevily. Ve škole mě nepotěší nic víc než dítě ponořené do četby.

Do čtení jsem se zamilovala už jako malá, ale jazykověda mě skutečně začala zajímat v okamžiku, kdy jsem se začala věnovat tlumočení a systému výuky češtiny pro cizince. Druhou mojí celoživotní láskou je totiž další jazyk – český znakový jazyk. Proto souzním s myšlenkou Klasu- kolik řečí umíš, tolikrát jsi člověkem. Se světem neslyšících jsem spojila svůj profesní i osobní život a tlumočení do/z českého znakového jazyka a výuka češtiny pro neslyšící hrály v posledních 25letech mého života hlavní roli.

Ve volném čase, jak se vtipně označuje doba, kterou ženy netráví v zaměstnání, se plně věnuji rodině – manželovi, čtyřem dětem, babičkám, dědečkovi, strýčkovi, našim psům a kočkám – zkrátka všem nejbližším, se kterými žiji. A když náhodou zbyde chvilička času jen a jen pro mě, potěší mě šálek lahodného čaje, dobrá kniha či film nebo pohled na svět z koňského hřbetu.

Hana Černohlávková

Provozní, asistent pedagoga

Základní škola

Mgr. Jaroslava Nováková

1. třída

Mgr. et BcA. Tomáš Kováč

2., 3. třída

Za vším, co udělám, chci vidět výsledek. Výsledek pro mě nikdy ve škole nebyla ani známka, ani písemka. Děti si v mé třídě vytváří vlastní knihy (někdy v digitální podobě, jindy papírově), učí se tvořivě přemýšlet (využívám metodu 6 klobouků), vedou spolu dialogy a učí se respektovat navzájem. Jsem certifikovaným Apple Professional Development (APD) lektorem se zaměřením na iPady ve školství. V roce 2015 mne Apple vybral do programu ADE (Apple Distinguished Educator) a mohu užívat tento titul. Právě moderní technologie dětem umožňují pracovat s mnoha informacemi, které se učí využívat, porovnávat a zpracovávat.

Mgr. Kateřina Šuchová

4., 5. třída

Vystudovala jsem učitelství českého jazyka a společenských věd, deset let jsem vedla literární časopis, zasedala v porotě literární soutěže, uspořádala několik kulturních akcí a festivalů, pomáhala jsem realizovat výzkumné a vzdělávací projekty za stamiliony na univerzitě v Ústí nad Labem a také jsem tam pár let vedla semináře z literatury. Nyní se vracím k primárnímu vzdělávání s cílem z nejtěžších: naučit děti číst. Naučit je čtenému porozumět, text pochopit a uchopit. Podrobit ho kritice. Rozkrájet a s rozpitvaných kusů postavit vlastní pohled na věci, jevy, lidi. Protože literatura není ze života. Literatura je život.

Mgr. Aneta Tučková

6., 7., 8., 9. třída

Mým cílem je živit dětskou touhu po poznávání okolního světa, ale i sebe sama. Nejraději dětem ukazuji úžasné možnosti využití anglického jazyka a moderních technologií. Snažím se jim zprostředkovat kontakt s odlišnými kulturami, jak osobně, tak v online prostředí. Pokouším se jim ukazovat problémy z co možná největšího počtu úhlů pohledu, aby o dané záležitosti začaly samy přemýšlet, vytvořily si vlastní názor a dokázaly si jej obhájit. Mou oblíbenou výukovou metodou jsou projekty zaměřené na autentické učení, tedy na reálné uplatnění naučených znalostí a dovedností v praxi, jelikož pochopení smyslu vzdělávání je jedním z nejsilnějších hnacích motorů vnitřní motivace. Jednou z mých nejvyšších životních hodnot je svoboda, která však musí jít ruku v ruce se zodpovědností. K tomu se snažím vést i své žáky. Miluji přírodu, pohyb, příběhy a lidi.

Renata Boros

Anglický jazyk, tělocvik, družina

Od útlého věku bylo mým velkým přáním učit děti v mateřské školce.
 Po ukončení studia jsem pracovala s dětmi s mentálním postižením.
 O prázdninách jsem odcestovala na dovolenou do Velké Británie, kde jsem se chtěla zdokonalit v jazyce. Následoval několikaletý pobyt, který pokračoval pár lety v Itálii a Německu.
Snažila jsem se uplatnit v různých oborech jako je například logistika, cestovní ruch, zdravotnictví, ale největším přínosem byly cizí jazyky.
Nakonec jsem se po 20ti letech vrátila z USA, konkrétně z New Yorku, i s dcerami, které v současnosti navštěvuji školu Klas, a mně se po letech splnil dětský sen pracovat v mateřské škole.
Věnuji se školní družině, kde jsem měla možnost všechny děti poznat, a své jazykové zkušenosti se snažím předat v hodinách angličtiny pro první i druhý stupeň. Zároveň se s kolegyní snažíme dětem připravit zajímavé hodiny tělesné výchovy v českém i anglickém jazyce.

Mgr. et Mgr. Alena Jirásková

Pedagog-terapeut

Vystudovala jsem učitelství dějepisu, zeměpisu a základů společenských věd. A jelikož jsem již při studiu ráda cestovala, začala jsem na jedné pražské střední škole vyučovat cestovní ruch. Touha po cestách a dobrodružstvích však byla silnější, odjela jsem proto studovat na jihoamerický kontinent, konkrétně do Peru, kde jsem přilnula ke španělskému jazyku, který na naší škole vyučuji. V rámci studií jsem absolvovala i další zahraniční stáže (Portugalsko, Brazílie, Kapverdské ostrovy…), jsem tedy velkým příznivcem studentských výměn již od nejútlejšího věku, jelikož je to skvělá příležitost k tomu naučit se jazyk, navázat nové kontakty a seznámit s cizí kulturou. I v rámci hodin je pro mne důležité zážitkové učení vedené zábavnou formou, možnost si vše vyzkoušet, promluvit s rodilým mluvčím a celkově si výuku užít. Mám radost, když učení děti baví! Rovněž jsem zastáncem otevřeného dialogu, jehož prostřednictvím se snažím bojovat proti zbytečným předsudkům a strachu z neznámého. Láska k dětem mne provází nejen mým profesním, ale i soukromým životem – již více než polovinu života se účastním dětských táborů, kde mi už druhým rokem dělá „parťáka“ můj roční syn Honzík.

Mgr. Khadija Ibrahim

Anglický jazyk

I am Khadija Ibrahim from Yemen. Three years ago I have moved to the Czech Republic in order to pusruse my higher studies and now I hold a Master degree, specialized in Teacher Education for Lower Secondary schools. I have teaching experience with children and adults for around five years (Yemen, Jordan & Czech Republic)

My teaching philosophy is reflected in the following:
– Creating pleasant and supportive atmosphere
– Using various teaching aids and materials
– Learning by doing as well as involving my students in various activities

I strongly believe in the importance of engaging students during the lesson, as they learn and remember things better that way.

„Tell me I forget, teach me I remember, involve me I learn“

Peter Foster, DipHE

Předměty v anglickém jazyce

I have taught at Klas School since 2014 when I relocated to Pardubice with my Czech wife and two children. I am English and have lived in both London and Dublin. I studied Geology at university in London and have previously worked for local government in England and even for the Czech Embassy in Dublin. My previous teaching experience included teaching guitar, ICT and various other courses.

I teach a variety of subjects in English which gives the children a broader understanding of English. I make sure we have fun and provide a good mix of learning aids and activities. I love seeing when a child understands something for the first time or if I have helped them to resolve some disagreement with another pupil… all in English!

Outside of school I like to spend time with my family, grow fruit and vegetables in the garden, play football and floorball with friends, and finally… to play electric guitar in a rock/pop band from Pardubice.

Bc. Markéta Boušková

Španělský jazyk, výtvarná výchova

Když se mě někdo ptá, proč zrovna španělština, odpovídám jednoduše – vyrostla jsem na telenovelách typu Esmeralda či Divoký anděl. A tak tedy, když použiji tu známou frázi z televizní reklamy, španělština pro mě byla jasná volba. Někdy kolem 15. roku života jsem pak náhodně shlédla epizodu pořadu Cestománie o Španělsku a v té chvíli jsem už s jistotou věděla, že se do této krásné a tak zajímavé země brzy podívám. Proto jsem si vybrala ke studiu střední školu cestovního ruchu. Své znalosti z tohoto oboru jsem si pak prohloubila na vysoké škole v Jihlavě. Zde jsem také získala možnost poprvé vycestovat do Španělska na letní praxi. To bylo v roce 2012. Od té doby jsem pravidelně vyjížděla za prací až do roku 2017. Rok před nástupem do Klasu jsem pracovala jako “španělská chůva” malého chlapečka. V této práci jsem spojila své dvě největší radosti – děti a španělský jazyk. Škola Klas mi tak dává možnost pokračovat v tom, co mě nejvíc baví, a věřím, že svůj entusiasmus a lásku pro španělský jazyk dokážu přenést i na žáky. Ve volném čase si ráda čtu, poslouchám španělskou a latinskoamerickou hudbu, tančím salsu, zpívám, jezdím na kolečkových bruslích a v zimě lyžuji.

Bc. Denisa Knížková

Matematika

Při studiu na pedagogické fakultě jsem měla velké štěstí. Potkala jsem spoustu skvělých a velmi inspirativních lidí. Jedním z nich byl i profesor Hejný, který má obrovskou zásobu neuvěřitelných příběhů nejen ze školní praxe. Naučila jsem se zde vidět školu nejen jako prostředek k získání znalostí, ale především jako prostředek osobnostního rozvoje. Ve výuce kladu důraz na komunikaci, spolupráci, ale také odpovědnost za vlastní práci a chování. Mám ráda knihy, pěší turistiku a cyklistiku a věnuji se chovu exotických zvířat.

Kofi Nkrumah

Hudební výchova

Kofi Nkrumah, born in 1964, is a native of Winneba, Ghana. He is a trained Social worker, who worked with children and the youth in Ghana. Over three decades ago he and his good friend George Mensah Essilfie founded the Winneba Youth Choir of the Methodist Church in Winneba.

Kofi has completed the Oxford CELTA course for teachers of English as a foreign language in Prague. He previously taught English conversation at the SNP Primary School in Hradec Kralové. He has worked for more than 19 years in the field of Multiculturalism, Global and Development Education with schools in the Czech Republic. He is a co-founder of Humanitas Afrika – a Czech-African NGO based in Prague.

Kofi’s philosophy about life and the world is : You should neither overestimate nor underestimate anyone. For life is full of vicissitudes that anything and everything is possible. So we should remain hopeful and positive and always pray for good health and try to stay happy.

His free time activities include listening to music, dancing, reading, writing, cooking, travelling, making friends, doing charity work and organising events to bring peoples and cultures together.

Bc. Claudia Angelina Rojas

Španělský jazyk, výtvarná výchova

I was born and raised in Mexico City where I studied at the National University (U.N.A.M). I started teaching English and Spanish as a second language for foreign students 20yrs ago. Then I moved to Cancun in the Mexican Caribbean, where I worked in the tourism area. 

I moved 10yrs ago to the Czech Republic where I am still teaching languages, which I really enjoy. 

I love animals, arts, music, nature, trying new foods, cooking, reading, nutrition and fitness. 

Mgr. Ondřej Sucharda

Družina, výchova ke zdraví

Mým celoživotním koníčkem je lezení po skalách a skalních stěnách v horách, což je spojeno s cestováním, poznáváním a prožíváním přírody. Další činností, která mě nabíjí energií, je pořádání 14denního tábora v Českém ráji a pořádání víkendových a prázdninových akcí pro děti se zaměřením na lezení, outdoorové, ale i kreativní aktivity.

Aktivní životní styl a pozitivní přístup k pohybu a kreativním činnostem se snažím předávat i dětem ve školní družině, která má být, dle mého, místem pro odpočinek, volnou hru, tvoření či pohyb dle volby dětí.

Veronika Farkašová

Asistentka pedagoga

Ve školství působím od  roku 2001.
Převážně jsem se věnovala dětem ve školní družině. Upřímnost dětí (mnohdy možná překvapující 😊), nepokřivená individualita a entuziasmus mě baví.
Být součástí dětské party si užívám.
Učit děti hrát v týmu, umět se dohodnout, poradit si, je mou prioritou… A převést slova Nelsona Mandela v realitu: „Všechno se zdá nemožné, dokud to nezkusíš!“ A pomoci tak  dětem překonat pocity: „To nedám, to nezvládnu!“
V posledních letech se mně naskytla možnost nahlédnout do oblasti (tolik diskutovaného) inkluzivního vzdělávání, které mé působení ve školství obohatilo, a troufám si říct, že vždy též třídní kolektiv. Projevení součinnosti, ochota a laskavost nejsou pro mnohé samozřejmé… Ale já tleskám naší mladé generaci… obzvlášť v KLASU 👏

Lucie Masaříková, Dis.

Asistentka pedagoga

Na dráhu učitelky jsem se dala proto, že si myslím, že je to práce, která má smysl. 
Ráda s dětmi objevuji svět kolem nás a jeho kouzla. Také věřím, že naše děti jsou naše budoucnost, 
a i tím, k čemu děti budeme vést, můžeme měnit nadcházející svět, ve kterém budeme společně žít.
Má cesta práce s dětmi začala jako Au-pair ve Skotsku a pak jsem pracovala pro španělskou rodinu v Praze. 
Vedla jsem keramický kroužek v DDM, asistovala při výtvarných workshopech, dělala asistenta v anglické školce Abacus Adventures a učila v dvojjazyčné MŠ Zeměkoule v Praze.
Můj hlavní obor je výtvarný, a proto se snažím touto cestou rozvíjet dětské vnímání a schopnosti.
Svůj volný čas trávím se svou rodinou – s našimi dvěma divochy v přírodě.

Helena Hučková

Úklid školy