Náš tým

Náš tým 2018-05-13T11:11:08+00:00

Vedení školy a školky

PhDr. Michal Havlíček

havlicek@skolaklas.cz

Ředitel školy

Původní záměr vzdělávat studenty gymnázia v jazyce českém a anglickém se v průběhu doktorandského studia na Karlově univerzitě zúžil na literární vědu a následně v dobách předrevolučních na činnost překladatele odborných textů na volné noze.

Po revoluci jsem se jako mnoho jiných vysokoškoláků s pedagogickým vzděláním musel z ekonomických důvodů překvalifikovat na jinou činnost. Jako daňový poradce jsem se seznámil s paní Klárou Svobodovou a její vizí založit dvojjazyčnou školku a školku. Od roku 2005, kdy jsem byl přizván ke spolupráci na realizaci tohoto projektu, se především jako praktik ve styku se státní správou podílím na jeho rozvoji dodnes.

Mými zálibami jsou hudba, malování a piškvorky; ve volných chvílích tak při hudbě maluji nebo hraji, případně si od stojanu se štětcem mezi zuby odskakuji k počítači odehrát zápas piškvorkové ligy.

Mgr. Klára Svobodová

info@skolaklas.cz

Jednatelka a manažerka

To, že jsem měla už v dětství sen otevřít si vlastní školu, jsem zjistila až po té, co jsem to udělala.

Psal se rok 1978 a v televizi běžel seriál Alpské Lyceum – už to, že si to tak dlouho pamatuji, znamená, že to pro mě bylo opravdu zásadní. Už tenkrát (byla jsem ve 3. ročníku ZŠ) mi přišla úžasná ta autonomie školy, to, že o škole rozhodují studenti a učitelé, že je tam i nějaký majitel, kterému na škole záleží.

Vždycky mě zajímaly jazyky, cestování a odlišné kultury, a protože jsem 10 let provozovala soukromou jazykovou školu nejen pro děti (ale hlavně pro ně), věděla jsem, že jazyky je možné se naučit mnohem efektivněji a zábavněji, než se to děje při běžné výuce ve školách.

V roce 2004 jsem proto s kamarádem Michalem Havlíčkem otevřela dvojjazyčnou mateřskou školu v Hradci Králové, o rok později i v Pardubicích, o dva roky později školu, a o další dva roky později jsem školu pro obě města propojila do jedné.

Po dobu existence školy jsem zjistila, že stejně efektivně a poutavě lze vyučovat i ostatní předměty, včetně (mnou celou školní docházku nenáviděné) matiky, fyziky a chemie.

Ačkoliv je slovo multikulturalismus poslední dobou považováno skoro za „sprosté“, já v něj stále věřím. Věřím, že je to jediná cesta k toleranci a porozumění mezi národy i jednotlivci.

Hana Černohlávková

hana.cernohlavkova@skolaklas.cz

Provozní, asistent pedagoga

Mgr. Kateřina Červinková Houšková

katerina.cervinkova@skolaklas.cz

Zástupkyně ředitele ZŠ

Příběh, poezie, nevyčerpatelná krása jazyka a tajemná zákoutí gramatiky je to, co mě na češtině bavilo a baví. V Klasu se snažím děti vést tak, aby i ony její kouzlo objevily. Ve škole mě nepotěší nic víc než dítě ponořené do četby.

Do čtení jsem se zamilovala už jako malá, ale jazykověda mě skutečně začala zajímat v okamžiku, kdy jsem se začala věnovat tlumočení a systému výuky češtiny pro cizince. Druhou mojí celoživotní láskou je totiž další jazyk – český znakový jazyk. Proto souzním s myšlenkou Klasu- kolik řečí umíš, tolikrát jsi člověkem. Se světem neslyšících jsem spojila svůj profesní i osobní život a tlumočení do/z českého znakového jazyka a výuka češtiny pro neslyšící hrály v posledních 25letech mého života hlavní roli.

Ve volném čase, jak se vtipně označuje doba, kterou ženy netráví v zaměstnání, se plně věnuji rodině – manželovi, čtyřem dětem, babičkám, dědečkovi, strýčkovi, našim psům a kočkám – zkrátka všem nejbližším, se kterými žiji. A když náhodou zbyde chvilička času jen a jen pro mě, potěší mě šálek lahodného čaje, dobrá kniha či film nebo pohled na svět z koňského hřbetu.

Mgr. Renata Štěpánková

renata.stepankova@skolaklas.cz

Zástupkyně ředitele MŠ

Reflecting on my educational experiences, I appreciate the vast impact that teachers make on the lives of children. I completed my Master’s degree in Teacher Training in 2010 and have been working within the child care environment for the last few years. During this time I have gained experience in working with children across a wide range of ages, cultures and social backgrounds. I have worked in both public and private nurseries. I also have experience in non mainstream education such as Steiner kindergarten.

I have spent five years (2010-2015) in the UK which has been a great experience. During my time in the UK, I completed courses I felt would increase my skills as a teacher. These included a course Supporting Children and Families with EAL, a Listening Skills course and a Counselling and Psychotherapy course. I believe that better understanding ourselves can help us to work more effectively with other people (children, parents and colleagues).

I try to lead a balanced life and apply this same philosophy to my work. My teaching experience in the Early Years Foundation Stage (EYFS) has helped me to develop an etiquette that enables me to help children to learn and grow. I believe it is very important to respect each child as an individual with their own unique needs. In order to do this, I aim to get to know them as well as possible and liaise with the parents.

Mgr. Daniela Kykalová

daniela.kykalova@skolaklas.cz

Školní pedagog – terapeut

Zážitky, prožitky, lidské hodnoty, životní výzvy a příležitosti, sebepoznání, přátelství, vztahy s ostatními, rodina, komunikace, respekt, psychoterapie, etika, skupinové a individuální terapie – to jsou témata a oblasti, které mne v životě provázejí, a s nimiž se nejčastěji při práci s dětmi, ale i dospělými setkávám.

Od ukončení střední školy jsem na vědomé cestě osobního růstu a poznání. Zajímá mně sebe rozvoj, mezilidské vztahy (partnerské, rodičovské, přátelské). Jdu za poznáním a prožitky všeho zajímavého s čím souzním. Přijímám informace a zkušenosti z mnoha směrů, a pak si vytvářím vlastní. Absolvovala jsem čtyřletý psychoterapeutický výcvik, dálkově vystudovala učitelství pedagogiky, prošla jsem mnoho školení, seminářů a workshopů zaměřených na osobnostní rozvoj, práci s dětmi, rodinami, klienty, lektorskou činnost a etickou výchovu. Jsem zaangažovaná do pěstounské péče, neboť jsem matkou pěstounkou úžasné holčičky. Mou součástí je plynutí s přírodou, každý den je pro mne školou života. Vše, co jsem se dosud naučila, ráda sdílím a předávám dále.

.

Základní škola

Mgr. et BcA. Tomáš Kováč

tomas.kovac@skolaklas.cz

3., 4. třída

Za vším, co udělám chci vidět výsledek. Výsledek pro mě nikdy ve škole nebyla ani známka, ani písemka. Děti si v mé třídě vytváří vlastní knihy (někdy v digitální podobě, jindy papírově), učí se tvořivě přemýšlet (využívám metodu 6 klobouků), vedou spolu dialogy a učí se respektovat navzájem. Jsem certifikovaným Apple Professional Development (APD) lektorem se zaměřením na iPady ve školství. V roce 2015 mne Apple vybral do programu ADE (Apple Distinguished Educator) a mohu užívat tento titul. Právě moderní technologie dětem umožňují pracovat s mnoha informacemi, které se učí využívat, porovnávat a zpracovávat.

Bc. Aneta Tučková

aneta.tuckova@skolaklas.cz

5., 6., 7. třída

Mým cílem je živit dětskou touhu po poznávání okolního světa, ale i sebe sama. Nejraději dětem ukazuji úžasné možnosti využití anglického jazyka a moderních technologií. Snažím se jim zprostředkovat kontakt s odlišnými kulturami, jak osobně, tak v online prostředí. Pokouším se jim ukazovat problémy z co možná největšího počtu úhlů pohledu, aby o dané záležitosti začaly samy přemýšlet, vytvořily si vlastní názor a dokázaly si jej obhájit. Mou oblíbenou výukovou metodou jsou projekty zaměřené na autentické učení, tedy na reálné uplatnění naučených znalostí a dovedností v praxi, jelikož pochopení smyslu vzdělávání je jedním z nejsilnějších hnacích motorů vnitřní motivace. Jednou z mých nejvyšších životních hodnot je svoboda, která však musí jít ruku v ruce se zodpovědností. K tomu se snažím vést i své žáky. Miluji přírodu, pohyb, příběhy a lidi.

Peter Foster, DipHE

peter.foster@skolaklas.cz

I have taught at Klas School since 2014 when I relocated to Pardubice with my Czech wife and two children. I am English and have lived in both London and Dublin. I studied Geology at university in London and have previously worked for local government in England and even for the Czech Embassy in Dublin. My previous teaching experience included teaching guitar, ICT and various other courses.

I teach a variety of subjects in English which gives the children a broader understanding of English. I make sure we have fun and provide a good mix of learning aids and activities. I love seeing when a child understands something for the first time or if I have helped them to resolve some disagreement with another pupil… all in English!

Outside of school I like to spend time with my family, grow fruit and vegetables in the garden, play football and floorball with friends, and finally… to play electric guitar in a rock/pop band from Pardubice.

Mgr. Khadija Ibrahim

khadija.ibrahim@skolaklas.cz

I am Khadija Ibrahim from Yemen. Three years ago I have moved to the Czech Republic in order to pusruse my higher studies and now I hold a Master degree, specialized in Teacher Education for Lower Secondary schools. I have teaching experience with children and adults for around five years (Yemen, Jordan & Czech Republic)

My teaching philosophy is reflected in the following:
– Creating pleasant and supportive atmosphere
– Using various teaching aids and materials
– Learning by doing as well as involving my students in various activities

I strongly believe in the importance of engaging students during the lesson, as they learn and remember things better that way.

„Tell me I forget, teach me I remember, involve me I learn“

Mgr. et Mgr. Alena Jirásková

alena.rudolfova@skolaklas.cz

Vystudovala jsem učitelství dějepisu, zeměpisu a základů společenských věd. A jelikož jsem již při studiu ráda cestovala, začala jsem na jedné pražské střední škole vyučovat cestovní ruch. Touha po cestách a dobrodružstvích však byla silnější, odjela jsem proto studovat na jihoamerický kontinent, konkrétně do Peru, kde jsem přilnula ke španělskému jazyku, který na naší škole vyučuji. V rámci studií jsem absolvovala i další zahraniční stáže (Portugalsko, Brazílie, Kapverdské ostrovy…), jsem tedy velkým příznivcem studentských výměn již od nejútlejšího věku, jelikož je to skvělá příležitost k tomu naučit se jazyk, navázat nové kontakty a seznámit s cizí kulturou. I v rámci hodin je pro mne důležité zážitkové učení vedené zábavnou formou, možnost si vše vyzkoušet, promluvit s rodilým mluvčím a celkově si výuku užít. Mám radost, když učení děti baví! Rovněž jsem zastáncem otevřeného dialogu, jehož prostřednictvím se snažím bojovat proti zbytečným předsudkům a strachu z neznámého. Láska k dětem mne provází nejen mým profesním, ale i soukromým životem – již více než polovinu života se účastním dětských táborů, kde mi už druhým rokem dělá „parťáka“ můj roční syn Honzík.

Bc. Ondřej Sucharda

ondrej.sucharda@skolaklas.cz

Družina

Mým celoživotním koníčkem je lezení po skalách a skalních stěnách v horách, což je spojeno s cestováním, poznáváním a prožíváním přírody. Další činností, která mě nabíjí energií, je pořádání 14denního tábora v Českém ráji a pořádání víkendových a prázdninových akcí pro děti se zaměřením na lezení, outdoorové, ale i kreativní aktivity.

Aktivní životní styl a pozitivní přístup k pohybu a kreativním činnostem se snažím předávat i dětem ve školní družině, která má být, dle mého, místem pro odpočinek, volnou hru, tvoření či pohyb dle volby dětí.

Macarena Barra, B.A.

macarena.barra@skolaklas.cz

Španělský jazyk, výtvarná výchova

I believe “art is the language of emotion” and I like cooperating with children and adults to help them in the process of “creating” pre-production, production and post-production with different materials and technic to develop and make “real” what they have in their imaginary with the objective to understanding better ourselves, another and express freely emotions and feelings without judge us though methodologies the individual work and teams works.

My name is Macarena Barra, I am Chilean with a degree in Fine Arts University and diploma in digital graphic design Mac Academy in Santiago de Chile. I have been in the Czech Republic since 2014, teaching Spanish & Art to children and adults, also working as freelancer in art and graphic design project.
I have previous experience to arrival to the Czech Republic as a graphic designer in the department of commercial marketing planning and Artist or art director of corporate and cultural business projects; I also have an enterprising, motivating, cheerful, enthusiastic and sociable attitude and my interests are following the love and what makes us happy, sculpture, painting, yoga, psychology, sport, cultura and traveling.

Mgr. Iryna Midyanka

iryna.midyanka@skolaklas.cz

Asistentka pedagoga

Mateřská škola

Lenka Ecclesová, BSc. Hons

lenka.ecclesova@skolaklas.cz

Hi! My name is Lenka Ecclesova and I am very happy to be part of the team in this school (‘ZS and MS Klas’ Pardubice). My time here will be devoted to the kindergarten/preschool this year. I am looking forward to yet another year full of fun, learning and adventures.

Some of you will know me already but some of you may not, so here is a little introduction of myself.

I come from the Czech Republic where I successfully completed Secondary Pedagogical & Grammar School, Znojmo (CZ) in Childcare. I spent a lot of my free time volunteering in ‘after school clubs’. I also had the opportunity to gain some invaluable work experience in a special needs school supporting children with visual impairment(s) and additional learning difficulties. I have truly enjoyed my time working with the educators, children and their parents in this setting.

I spent several years living in the United Kingdom where I worked predominantly in the private healthcare sector. This is where my passion to work with people was developed further and I decided to become an Occupational Therapist. In 2013 I successfully completed an undergraduate degree (Bachelor of Science in Occupational Therapy – University of Northampton) and I embarked on my journey as a registered healthcare professional (both in the UK and the Czech Republic).

I believe that providing a safe environment, good relationships, collaborative partnerships and a person centred care are imperative and lay at the heart of everything we do to ensure that the children we care for receive the best quality education and care from us all.

I hope to make your child’s experience at preschool/school fun and memorable!

Ricardo Padilla Borja

ricardo.padilla@skolaklas.cz

Narodil jsem se v Mexiku, kde jsem také celý život, až do minulého roku, žil. Pocházím z vysokohorských oblastí centrálního Mexika, proto mám rád chladné klima a horské lesy, v mých žilách koluje krev divokých Aztéků i temperamentních Španělů.

Mít dobrou práci v Mexiku není jednoduché – proto jsem vystřídal mnoho prací a profesí a v každé jsem se něco naučil. Snil jsem o tom, že jednou budu předávat svoje znalosti o přírodě a především sokolnictví, které je mojí celoživotní zálibou už víc než 30 let. Proto jsem před pár lety v Mexiku začal učit děti na víceletém gymnáziu – o ochraně přírody, sokolnictví a mnoho dalšího. A pak se mi podařilo o sokolnictví a životě dravců přednášet i na celosvětovém sokolnickém festivalu v Arabských Emirátech, kde jsem poznal evropské sokolníky a učitele – a dostal jsem nabídku učit v mateřské a základní škole a na gymnáziu na Slovensku, kde jsem strávil jeden rok. Srdce mě ale táhlo do Čech a proto teď budu zde s dětmi ve škole i školce.

Děti jsou pro mne souputníky na cestě životem. Proto se respektujeme a jsme sobě navzájem učiteli a průvodci. Děti jsou rády, že jim předávám znalosti o světě kolem nás – to, co opravdu v životě potřebují. Povídám si s nimi anglicky nebo španělsky o přírodě, kultuře a cizích zemích, zpívám a bubnuji, učím je hrát fotbal a lézt po stromech, respektovat a znát živou i neživou přírodu a všechny tvory v ní, být svobodný a zodpovědný, orientovat se ve světě a v globálních problémech. Snažím se pomáhat dětem plnit si své sny. Protože můžeme žít své sny. Jenom na ně nesmíme zapomínat a musím si za nimi jít. Jsme s dětmi parťáci, vzájemně se inspirujeme a respektujeme.