Vedení školy

PhDr. Michal Havlíček

Zřizovatel školy, ekonom

Původní záměr vzdělávat studenty gymnázia v jazyce českém a anglickém se v průběhu doktorandského studia na Karlově univerzitě zúžil na literární vědu a následně v dobách předrevolučních na činnost překladatele odborných textů na volné noze.

Po revoluci jsem se jako mnoho jiných vysokoškoláků s pedagogickým vzděláním musel z ekonomických důvodů překvalifikovat na jinou činnost. Jako daňový poradce jsem se seznámil s paní Klárou Svobodovou a její vizí založit dvojjazyčnou školku a školku. Od roku 2005, kdy jsem byl přizván ke spolupráci na realizaci tohoto projektu, se především jako praktik ve styku se státní správou podílím na jeho rozvoji dodnes.

Mými zálibami jsou hudba, malování a piškvorky; ve volných chvílích tak při hudbě maluji nebo hraji, případně si od stojanu se štětcem mezi zuby odskakuji k počítači odehrát zápas piškvorkové ligy.

Mgr. Klára Svobodová

Zřizovatelka školy

To, že jsem měla už v dětství sen otevřít si vlastní školu, jsem zjistila až po té, co jsem to udělala.

Psal se rok 1978 a v televizi běžel seriál Alpské Lyceum – už to, že si to tak dlouho pamatuji, znamená, že to pro mě bylo opravdu zásadní. Už tenkrát (byla jsem ve 3. ročníku ZŠ) mi přišla úžasná ta autonomie školy, to, že o škole rozhodují studenti a učitelé, že je tam i nějaký majitel, kterému na škole záleží.

Vždycky mě zajímaly jazyky, cestování a odlišné kultury, a protože jsem 10 let provozovala soukromou jazykovou školu nejen pro děti (ale hlavně pro ně), věděla jsem, že jazyky je možné se naučit mnohem efektivněji a zábavněji, než se to děje při běžné výuce ve školách.

V roce 2004 jsem proto s kamarádem Michalem Havlíčkem otevřela dvojjazyčnou mateřskou školu v Hradci Králové, o rok později i v Pardubicích, o dva roky později školu, a o další dva roky později jsem školu pro obě města propojila do jedné.

Po dobu existence školy jsem zjistila, že stejně efektivně a poutavě lze vyučovat i ostatní předměty, včetně (mnou celou školní docházku nenáviděné) matiky, fyziky a chemie.

Ačkoliv je slovo multikulturalismus poslední dobou považováno skoro za „sprosté“, já v něj stále věřím. Věřím, že je to jediná cesta k toleranci a porozumění mezi národy i jednotlivci.

Mgr. Kateřina Šuchová

Ředitelka školy

Vystudovala jsem učitelství českého jazyka a společenských věd, deset let jsem vedla literární časopis, zasedala v porotě literární soutěže, uspořádala několik kulturních akcí a festivalů, pomáhala jsem realizovat výzkumné a vzdělávací projekty za stamiliony na univerzitě v Ústí nad Labem a také jsem tam pár let vedla semináře z literatury. Nyní se vracím k primárnímu vzdělávání s cílem z nejtěžších: naučit děti číst. Naučit je čtenému porozumět, text pochopit a uchopit. Podrobit ho kritice. Rozkrájet a s rozpitvaných kusů postavit vlastní pohled na věci, jevy, lidi. Protože literatura není ze života. Literatura je život.

Bc. Denisa Knížková

Zástupkyně ředitele, matematika, přírodověda

Mgr. et Mgr. Alena Jirásková

Zástupkyně ředitelky

Pedagog-preventista

Vystudovala jsem učitelství dějepisu, zeměpisu a základů společenských věd. A jelikož jsem již při studiu ráda cestovala, začala jsem na jedné pražské střední škole vyučovat cestovní ruch. Touha po cestách a dobrodružstvích však byla silnější, odjela jsem proto studovat na jihoamerický kontinent, konkrétně do Peru, kde jsem přilnula ke španělskému jazyku, který na naší škole vyučuji. V rámci studií jsem absolvovala i další zahraniční stáže (Portugalsko, Brazílie, Kapverdské ostrovy…), jsem tedy velkým příznivcem studentských výměn již od nejútlejšího věku, jelikož je to skvělá příležitost k tomu naučit se jazyk, navázat nové kontakty a seznámit s cizí kulturou. I v rámci hodin je pro mne důležité zážitkové učení vedené zábavnou formou, možnost si vše vyzkoušet, promluvit s rodilým mluvčím a celkově si výuku užít. Mám radost, když učení děti baví! Rovněž jsem zastáncem otevřeného dialogu, jehož prostřednictvím se snažím bojovat proti zbytečným předsudkům a strachu z neznámého. Láska k dětem mne provází nejen mým profesním, ale i soukromým životem – již více než polovinu života se účastním dětských táborů, kde mi už druhým rokem dělá „parťáka“ můj roční syn Honzík.

Základní škola

Mgr. Jaroslava Nováková

1. třída

Vystudovala jsem Pedagogickou fakultu v Hradci Králové, obor učitelství prvního stupně, specializace speciální pedagogika. Několik dalších let jsem působila na základní škole v Praze 4.

Poté mě osud poslal na zkušenou do Velké Británie, kde jsem objevila kouzlo alternativního vzdělávání. Při ročním studiu Montessori kurzu jsem měla možnost naučit se nahlížet na vzdělávání komplexněji. Z paní učitelky jsem se postupně začala měnit v průvodce, který pomáhá dětem na jejich cestě poznávání, sebepoznávání a co možná nejvíce podporuje a respektuje individualitu a nadání. Dvouletá praxe ve Waldorfské škole ještě umocnila mé přesvědčení o smyslu tohoto přístupu. Stejně jako naše děti i já se stále učím… Učím se komunikovat s malými i velkými, učím se naslouchat, podporovat a objevovat.

Mgr. Věra Janáková

2., 3. třída

„Svět je báječné místo k narození.“ (L. Ferlinghetti)
A tak dětem vytvářím příležitosti poznávat svět všemi smysly a porozumět mu v různých
souvislostech.
Děti v mých hodinách pracují projektově, bádají nejen ve škole, ale i „za školou“. Vytvářejí si
vlastní knížky a lapbooky. Při dílnách čtení tvořivě pracují s různými texty, v dílnách psaní
píšou vlastní příběhy.
Pomocí metod a strategií kritického myšlení učím děti vytvářet si vlastní názory a hodnoty,
respektovat se navzájem i spolupracovat, aby pro ně byl svět nejen báječným místem, ale
také místem bezpečným, kde každý může bez obav projevit svou individualitu a nadání.

Mgr. et BcA. Tomáš Kováč

4. třída

Za vším, co udělám, chci vidět výsledek. Výsledek pro mě nikdy ve škole nebyla ani známka, ani písemka. Děti si v mé třídě vytváří vlastní knihy (někdy v digitální podobě, jindy papírově), učí se tvořivě přemýšlet (využívám metodu 6 klobouků), vedou spolu dialogy a učí se respektovat navzájem. Jsem certifikovaným Apple Professional Development (APD) lektorem se zaměřením na iPady ve školství. V roce 2015 mne Apple vybral do programu ADE (Apple Distinguished Educator) a mohu užívat tento titul. Právě moderní technologie dětem umožňují pracovat s mnoha informacemi, které se učí využívat, porovnávat a zpracovávat.

Bc. Tomáš Koreš

5., 6. třída

Již od mala mě zajímala americká a britská kultura, proto jsem procestoval Nový Zéland, USA a pak strávil 12 let ve Velké Británii, kde jsem pomáhal lidem s poruchami učení či s psychickými problémy. Každý člověk je jedinečný a má obrovský potenciál, proto ve škole u dětí podporuji zvídavost, spolupráci, upřímnost a hlavně se snažím vytvářet přátelské prostředí, kde se děti nebojí vyjadřovat myšlenky a názory, dělat chyby či říkat vtipy.

Mgr. Kateřina Červinková Houšková

7., 8. třída

Český jazyk

Příběh, poezie, nevyčerpatelná krása jazyka a tajemná zákoutí gramatiky je to, co mě na češtině bavilo a baví. V Klasu se snažím děti vést tak, aby i ony její kouzlo objevily. Ve škole mě nepotěší nic víc než dítě ponořené do četby.

Do čtení jsem se zamilovala už jako malá, ale jazykověda mě skutečně začala zajímat v okamžiku, kdy jsem se začala věnovat tlumočení a systému výuky češtiny pro cizince. Druhou mojí celoživotní láskou je totiž další jazyk – český znakový jazyk. Proto souzním s myšlenkou Klasu- kolik řečí umíš, tolikrát jsi člověkem. Se světem neslyšících jsem spojila svůj profesní i osobní život a tlumočení do/z českého znakového jazyka a výuka češtiny pro neslyšící hrály v posledních 25letech mého života hlavní roli.

Ve volném čase, jak se vtipně označuje doba, kterou ženy netráví v zaměstnání, se plně věnuji rodině – manželovi, čtyřem dětem, babičkám, dědečkovi, strýčkovi, našim psům a kočkám – zkrátka všem nejbližším, se kterými žiji. A když náhodou zbyde chvilička času jen a jen pro mě, potěší mě šálek lahodného čaje, dobrá kniha či film nebo pohled na svět z koňského hřbetu.

Mgr. Aneta Tučková

Anglický jazyk, informatika

Mým cílem je živit dětskou touhu po poznávání okolního světa, ale i sebe sama. Nejraději dětem ukazuji úžasné možnosti využití anglického jazyka a moderních technologií. Snažím se jim zprostředkovat kontakt s odlišnými kulturami, jak osobně, tak v online prostředí. Pokouším se jim ukazovat problémy z co možná největšího počtu úhlů pohledu, aby o dané záležitosti začaly samy přemýšlet, vytvořily si vlastní názor a dokázaly si jej obhájit. Mou oblíbenou výukovou metodou jsou projekty zaměřené na autentické učení, tedy na reálné uplatnění naučených znalostí a dovedností v praxi, jelikož pochopení smyslu vzdělávání je jedním z nejsilnějších hnacích motorů vnitřní motivace. Jednou z mých nejvyšších životních hodnot je svoboda, která však musí jít ruku v ruce se zodpovědností. K tomu se snažím vést i své žáky.

MSc., BA, Michaela Chen (Misha), DiS

Anglický jazyk, Matematika, Multikultura, Art

“The dream begins with a teacher who believes in you.”

Hi, I am Misha. Even though, I graduated from the Nottingham University of England in Law and Management, I have always dreamt about teaching kids and creating my own English book. My dream came true in couple of years after my graduation. I became teacher at the International School in China. I taught at primary school Oral English, Science and Drama. During those 7 years, I managed to get certified in “Child’s psychology”, “Managing classroom behavior” and “Educational Psychology”. Teaching has always been my passion and that is what I am trying pass on my students. Passion in learning languages that opens you many door in your life. Apart from teaching, I love traveling and coffee. I never miss to try a new coffee in a cool coffee shop wherever I go. Going to movies is my thing.

Renata Boros

Anglický jazyk, tělocvik, družina

Od útlého věku bylo mým velkým přáním učit děti v mateřské školce.
 Po ukončení studia jsem pracovala s dětmi s mentálním postižením.
 O prázdninách jsem odcestovala na dovolenou do Velké Británie, kde jsem se chtěla zdokonalit v jazyce. Následoval několikaletý pobyt, který pokračoval pár lety v Itálii a Německu.
Snažila jsem se uplatnit v různých oborech jako je například logistika, cestovní ruch, zdravotnictví, ale největším přínosem byly cizí jazyky.
Nakonec jsem se po 20ti letech vrátila z USA, konkrétně z New Yorku, i s dcerami, které v současnosti navštěvuji školu Klas, a mně se po letech splnil dětský sen pracovat v mateřské škole.
Věnuji se školní družině, kde jsem měla možnost všechny děti poznat, a své jazykové zkušenosti se snažím předat v hodinách angličtiny pro první i druhý stupeň. Zároveň se s kolegyní snažíme dětem připravit zajímavé hodiny tělesné výchovy v českém i anglickém jazyce.

Ing. Petra Nováková

Matematika, fyzika, chemie

Od útlého dětství se u mě projevovalo technické nadání, hodiny jsem trávila se svým tatínkem v dílně nejrůznějšími činnostmi. Stále jsem něco tvořila a montovala i demontovala. I díky tomu jsem později, po jeho vzoru, vystudovala strojní fakultu na Technické univerzitě v Liberci. Pracovala jsem následně dlouhou dobu v automobilovém průmyslu až do chvíle, než se narodily mé dvě děti. To mě posunulo v mém uvažování a rozhodování, co dále dělat po mateřské dovolené. Najednou mi začala dávat velký smysl představa již od mala seznamovat děti s technickými obory a věcmi tak, aby si k nim vytvořily bližší vztah a nebály se jich. Proto působím již od roku 2018 jako lektorka technického vzdělávání dětí v Malé technice. K učení matematiky a fyziky mi pak, díky mému vzdělání a zkušenostem s dětmi, chyběl už jen malý krůček… Snažím se dětem ukázat svět z té reálné (techničtější) části, na příkladech ze života jim chci vysvětlit, jak vše funguje a kolik věcí a oborů spolu úzce souvisí.

Bc. Chen Chen (Jacky)

PE, Geography, Multiculture

I am Chen Chen from China, nickname Jacky. I moved to the Czech Republic after working in International companies over nine years as a financial manager, which shaped my rigorous logical thinking ability and international perspectives. I like sharing creative ideas and unique opinions with people from different cultures. As the saying goes: “People are a reflection of their environment, each place nurtures its own inhabitants. We seek common ground while respecting differences in the diverse world.” Doing sports is part of my normal life, I like Chinese kung fu that I keep learning intermittently because it is so extensive and profound. Morning jogging has been a habit of mine for years which keeps me fit and energetic. I also like ball games and cycling. Dedicated to inspire, encourage and motivate to be the best version of themselves. To teach and share knowledge makes me really happy.

Nohemi Osorio Garcia

Španělský jazyk

Ricardo Padilla

Španělský jazyk, výtvarná výchova

Mgr. Ondřej Sucharda

Družina, výchova ke zdraví

Mým celoživotním koníčkem je lezení po skalách a skalních stěnách v horách, což je spojeno s cestováním, poznáváním a prožíváním přírody. Další činností, která mě nabíjí energií, je pořádání 14denního tábora v Českém ráji a pořádání víkendových a prázdninových akcí pro děti se zaměřením na lezení, outdoorové, ale i kreativní aktivity.

Aktivní životní styl a pozitivní přístup k pohybu a kreativním činnostem se snažím předávat i dětem ve školní družině, která má být, dle mého, místem pro odpočinek, volnou hru, tvoření či pohyb dle volby dětí.

Mgr. Michal Trousil, Ph.D.

Výchova k občanství

Vyučil jsem se jako kuchař-číšník a později vystudoval politologii, politickou a kulturní geografii a sociální práci. Už jako malé dítě mě zajímala historie, politika, knihy a jiné kultury. Protože jsem měl na základní škole skvělé učitele dějepisu a občanské výchovy, bylo možné dostat se na vysokou školu. Tam také učím sociologii a sociální práci. Velmi rád bych přispěl ke vzdělávání dětí tak, aby z nich byli občané, kterým nejsou lhostejné věci veřejné a vědí, že „to co se děje dnes, začalo už včera“. Chtěl bych jim předat své znalosti a zkušenosti i z oblasti politiky (jako obecního zastupitele a člena akademického senátu).

Macarena Barra

Art in Spanish

Hello, I am Makó! Chilean artist graduated in fine arts and digital graphic design (2003) with experience in artistic projects, advertisement, events and corporate graphic design in Chile, Argentina (2010), New Zealand (2011) and the Czech Republic (since 2014).

I turned my Chilean life as an artist and corporative graphic design in a multinational company to a lovely Czech family life with my Czech husband in Pardubice.

I love enriching and nourishing my life, teaching Art and Spanish, guiding my students to learn, practise and experience art techniques through artist references, individual and team work to reflect and express themselves, letting go their curiosity, feelings and emotions through the sensorial language, playing with the material’s properties, the smell of tools, touching of textures, observation of colour mixing on the surface culminating in a Spanish talking space presenting our art experience: What we are doing, How we are doing and What we like of our art work.

Mgr. Kateřina Chocholáčová

Český jazyk

Mým původním životním záměrem bylo se stát sociálně právním kurátorem. Osud mě ale postrčil do školství a já najednou stála ve 20ti letech před třídou plnou dětí a nevěděla jsem vůbec nic, ale lákalo mě tuto výzvu zvládnout. Do roka jsem se přihlásila ke studiu učitelství pro 1.stupeň se specializací dramatická výchova. Hledání mého učitelského stylu jsem propadla. Za svoji praxi jsem prošla oběma stupni ZŠ. Vyzkoušela si mnohé výukové systémy, různé směry a trendy. Ve výuce se snažím děti provázet k pochopení své svobody a zodpovědnosti za jejich vzdělávání. Zejména pak vnímat a snažit se pochopit svoji jedinečnost jakou součást kolektivu.